„Drugie oblicze” Adama Zalewskiego

Minęło sporo czasu, od kiedy skończyłem najnowszą książkę Adama Zalewskiego. Ten czas był potrzebny, bym mógł dokładnie uporządkować myśli i słowa - i sprawdzić, co z tej powieści we mnie zostało. Minęło sporo ...

Polska Groza XXI

Horror nie ma w Polsce łatwo. Co prawda szczególna estetyka gatunku, odmienność od powszechnie akceptowanych form i rozwiązań fabularnych wszędzie na świecie utrudnia zdobycie szerokiej popularności (choć Steph...